Vooruitblik 2016
Voor het nieuwe jaar heeft de Stichting De Grunneger Sproak ambitieuze plannen op allerlei vlakken. Deze omvatten onder meer:
- eigen theaterproductie van Stichting De Grunneger Sproak realiseren, waaronder het           voorbereiden van het honderd jarig bestaan in 2019
- theaterproducties van derden binnenhalen en begeleiden
- expositiebeleid ontwikkelen
- verdere renovatie gebouw verwezenlijken
- het bestuur van de stichting uitbreiden en versterken
- het vrijwilligersbestand uitbreiden en versterken
- regelen dat de stichting voldoet aan de regels voor een culturele ANBI-status

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de stichting blijft onveranderd die van een vrijwilligersorganisatie. Alleen voor de functies hoofd horeca, hoofd techniek en schoonmaak worden vrijwilligersvergoedingen verstrekt. Alle overige vrijwilligers en bestuursleden worden niet betaald.