12 december 2018 - Het Grode Grunneger Dictee

Op woensdag 12 december vindt de eerste editie plaats van het Grode Grunneger Dictee.  Het dictee, waarin het Gronings centraal staat, is de opvolger van het Hogelandster Dictee. Het Grode Grunneger Dictee wordt gehouden in het der Aa-Theater in Groningen. Het thema van de avond is dikkedakken, oftewel lekker eten.

6 en 7 april 2018

De Grunneger Sproak speult het stuk THUUS van Hugo Claus

Het echtpaar van Dalen heeft de zorg op zich genomen voor een zieke oude dame, eigenaresse van een groot huis. Het echtpaar en de verpleegde verdragen elkaar slecht. Binnen het gezin van Dalen , dat verder bestaat uit zoon Rik, staan de relaties trouwens toch al onder druk. Op een dag ligt op de bank een jonge vrouw te slapen, meegebracht door zoon Rik die sinds lange tijd weer eens onverwacht thuis is gekomen. Het feit dat Sonja, door Van Dalen op een prostituee getaxeerd, verpleegster blijkt te zijn, wakkert zijn herleefde viriele gevoelens alleen maar aan. Dit zijn elementen die Hugo Claus in zijn oorspronkelijke toneelspel THUIS tot een volmaakte tragikomedie heeft afgerond.

Spelers: Menno Kloosterhuis, Siska van der Boom, Joke Hazenberg, Elsmieke van Hoorn en Marcel Dusseljee.
Regie: Herman Hofstra. Productie: Sietske Boonstra
Groninger vertaling: Aaldrik Hovius

 

Nijjoarsverziede 2018

Op zundag 7 jannewoarie 2018 holden wie weer ons traditionele nijjoarsverziede van 14.30 - 17.00 uur. Dij nommedag kinnen ie mekoar t nijjoar ofwinnen, alvast wat bieproaten onder t genot van n zeupke over t honderdjoareg bestoan van de Grunneger Sproak in 2019 en luustern noar t muzikoal kwartet "Twij Körten Twij Langen" mit: Eltje Doddema, Harm Tabak en Bert & Evert Kruizinga

Entree € 10,-- incl. kovvie en zeupke.


 Twijde Grunneger Laidjesfestial

 11 feberwoarie 2017

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

10 december 2016

Op 10 december 2016 organiseern wie weer het Grunneger Theoaterfestival. Der binnen drij groepen dij dizze oavend n kört stuk brengen.  De Grunneger Sproak speult "Eten" , Grunnegs Goud speult n aigen stuk over olle lu en Gastspeler speult "Zeg maar Molière".
Dizze leste groep is winnoar van het 30 Minuten Los Festival in Veendam. Zai valen in veur n groep dij ofzegd het. t Is wel n Hollands stuk, mor gloepens mooi.

 

LEZING PETER SUIDMAN

Op zondagmiddag 27 november 2016 om 15.00 uur houdt de heer Peter Suidman een lezing over de architect G. Nijhuis die in 1925 onder andere het gebouw van de Grunneger Sproak, tegenwoordig ons Der Aa-Theater, heeft ontworpen.
Peter Suidhof is de auteur van het boek "Nijhuis en Reker- architecten in Groningen 1877-1987".
Subtitel: Collage van een nalatenschap. Co-auteurs zijn: Fred Kuiper en Herman Waterbolk.
De heer Suidman zal onze gids zijn bij een virtuele wandeling langs de in het boek getoonde gebouwen.

Opening seizoen 2016/2017

Op 8 oktober 2016 begunnen wie t seizoen mit n concert van Alex Staal en Laurens Schreuder. Alex Staal is nait allain n goie solo pianist mor ook n begelaaider zoas der mor waineg binnen. Dizze oavend begelaaid hai Laurens Schreuder mit laidjes in t Grunnegs van Ede Staal en aander bekende Grunneger zangers.

 

10 jannewoarie 2016 om 14.00 uur Nijjoarsverziede

Erik Bulthuis en Peter Krabbenbos brengen heur veursteln "Babelguuchies".
n Veursteln mit sketches en laidjes, woarbie de verschillen tussen t westen en t noorden van t laand belicht worden. De veursteln is grotendails in t Grunnegs, mor is ook veur nait-Grunnegers goud te volgen.
Wieder brengt Marieke Klooster laidjes uut heur programma 'De nije jas van Ede'.

 

22 december en 23 december 2015 Kerstveursteln

De veursteln gaait vanzulf over t bekende Kerstverhoal, mor dit moal in de Grunneger toal en bie zetten ook net n beetje aans. 
t Verhoal is vertoald deur Sietske Boonstra, dij ook de regie het. De veursteln wordt opluusterd mit bekende en minder bekende laidjes in kerstsfeer deur Annet van der Laan en Gerard Nijenboer.  

Speulers:
Ger Westra, Gerda Boven, Klaas van der Molen,Johan Bulthuis, Herman Hofstra, Siska van der Boom, Hetty Rats, Frouk van Dellen, Wim Maat, Marcel Dusseljee.
Figuranten:
Anneke Meijer, Angelique en Ruud Huizenga, Jos Boven, Natalie Rats, Morena de Vries, Loran Snijder en Jasse Blaauw.
Regie: Sietske Boonstra. Kostuums: Alie Duisterhof-Brans. Decorbouw: Bruinis Meiners. Licht/geluid: Lars Teeuwisse. Grime: Sietske Boonstra. Flyer/affiche: Wouter Velzen. Productie: Ankie Bours.

 

24 en 25 oktober 2015 Grunneger Theoaterfestival

met optredens van:

Toneelvereniging VIP met "1,2,3 Hoppa!" , Toneelgroep StageMates met "De Kampioen" , Groep Grunnegs Goud met "Ik bin Herbert" , Toneelvereniging Palvu met "n Beetje stoete veur de eendjes" De Grunneger Sproak met "Jong verwelkt"

Foto's Joshua Keller

 

Sietske Boonstra en Annet van der Laan in 'Jong verwelkt'. De veursteln dij deur de jury uurtoupen is tot beste veursteln.  (foto Theo Dellebarre)

 Meer foto's van Joshua en Wouter Velzen onde de kop Grunneger Sproak/foto's

 

20 september 2015 van 14.00 - 16.00 uur  Opening seizoen    

mit n optreden van John Hoekman alias Tammo in "Ol wiefke nijs".  n Verhoal over n aarbaaiders femilie uut Oost Grunnen. Videobeelden over hou lu doar de leste honderd joar waarkten en leefden. Hondekaren, robbenjacht, venters en t wonen in plaggenhutten mit vattien kinder. 

11 en 12 april 2015 Toneelveursteln

zotterdag 11 april om 20.00 uur en zundag 12 april om 14.00 uur.  
bliedspul  'Moeske in de valle'    

22 meert 2015 Kovvieverziede

mit verhoalen gedichten en muziek   

10 jannewoarie 2015 Nijjoarsverziede

De Grunneger Sproak brengt de ainakter 'n Lichte lunch'.
Hetty Rats en Tjerk Heikens speulen t stuk dat bie t Theaterfestival nait deurgoan kon 'Kol Kolder'.
Wieder is der muziek van t combo Glas, Scheele en Lass mit dailen uut heur programmoa 'Diezeg laand' (Jazz in t Grunnegs).
 
 

                

                   

 21 december 2014 Kerstmiddag

n Gezellege middag veur de haile familie. Annet van der Laan en Gerard Nijenboer zingen Kerstlaidjes, begelaaid deur Douwe Tichgelaar en Ger Westra en Sietske Boonstra vertellen n Kerstverhoal.

29 november 2014 Grunneger Theaterfestival

n Lichte lunch, deur Annet van der Laan, Renny van de Meer en Harold Admiraal;   Pandora, deur Van Puffelen; Kees, n monoloog deur Siska van der Boom; Vakantieverhoal, deur Klaas van der Molen.  
Jury beoordailen en priesuutlangen  

11 en 12 april 2014 de Grunneger Sproak speult:
TOT T NUT VAN T ALGEMAIN
van Walter van den Broeck
In t Grunnegs overzet en bewaarkt deur Aaldrik Hovius

Wel zien vrijhaid bruukt wordt in t begun amusant, din lasteg en ten leste gevoarlek vonden. Derk Bonnema gait mit pensioun en hai is vast besloten om zien leven nait achter de geroaniums te slieten. In tegendail. In zien toene baauwt hai van allerhaande ofbroakmaterioal n gigantische toorn. Deur femilie en buren wordt e eerst oetlaacht, din tegenwaarkt en oeteindelk dwongen t baauwwaark of te breken. Dat is t begun van n grode stried tussen Derk en de gemainschop.  

15 feberwoarie 2014 WAARK speult DE NIJE MAN

De Nije Man schetst de tragische geschiedenis van Berend Bepol, eigenaar van een scheepswerf aan het Damsterdiep te Wirdum, begin vorige eeuw. In deze bewerking van het boek van Thomas Rosenboom wordt het verhaal verteld door de kapper, aan de hand van toneelscènes, filmbeelden en muziek.
"Hai mout leden hebben. Gainaine dij hom begreep. Messchain begreep e zokzulf ook wel nait. Och joa, wat der in n aander omgaait, blift bezied en verdampt... Mor wat hai aanricht, weerstaait de tied"

Zotterdag 11 jannewoarie 2014 Nijjoarsverziede

Dit was weer n schiere oavend mit twij moal toneel, 'Gestrand' n stuk van Sietske Boonstra over lu dij mekoar in n kroug treffen, mor dij nait binnen dij ze lieken en 'Diner veur ain'. t Stuk dat mit nijjoar sunt joar en dag op Duutse televisie te zain is. Wieder zörgden Free Westerhoff (ex Daip River) en pazzipanten veur n muzikoale biedroage.

 Vrijdag 15 en zotterdag 16 november 2013 om 20.00 uur Grunneger Theaterfestival

'Het huwelijks aanzoek' deur Stagemates; 'Vissen' deur Hetty Rats; 'Een moordweekend' deur Toneelver. VIP; 'Paarkvreterijtje' deur Roelof Swijghuizen en Klaas van der Molen van de Grunneger Sproak; 't Leste Restje' deur Palvu
Festival winnoar is worden VIP mit 'Moordweekend'

 STEKKER DER OET
Op 18 en 19 oktober 2013 om 20.30 uur en 20 oktober om 14.30 uur gait t weer lös. 
Op de veurstellens van 'Stekker der oet' in april hebben wie zo veul goie reacties had van t publiek, dat wie besloten hebben nog ais drij veurstellens te geven. 

Zotterdag 19 oktober 2013 Open hoes in ons Der Aa-Theater
Van 10.00-12.00 uur komt Radio Noord mit t 'live' programmoa NOORD OP STEE. 
Der binnen rondlaaidens, interviews, der is 'live' muziek en ie kinnen alvast even pruiven van de veurstellen 'Stekker der oet' dij s'oavends is. Ook binnen der vrijkoarten te winnen veur n veurstellen van de Grunneger Sproak. Ie binnen van harte welkom en t kost niks.

11, 12, 13 en 18, 19, 20 april 2013   ‘Stekker der oet’
n Specioale veurstellen over t raailen en zaailen van de Grunneger Sproak. Over t verleden, t heden en de toukomst en benoam over t aigen theoatergebaauw, het Der Aa-theater. De Grunneger Sproak het n aibals riek verleden mit meer as twijdoezend leden in de veurege aiw. Sunt dij tied is der n bult veraanderd, mor t gebaauw staait der nog aaltied in (v)olle glorie.
‘Stekker der oet’ nemt joe nait allain mit noar t verleden, mor ook noar n meugelke toukomst van dit theoater. n Duustere toukomst zo liekt t wel. t Gebaauw zel sloten worden. Op de leste dag in t theoater mout beheerder Schulten ofschaaid nemen van t verleden en hai is baang veur de dag van mörgen.
Aans as de titel dut vermouden wil de Grunneger Sproak mit dizze veurstellen t Grunnegstoaleg volkstheoater nij leven inbloazen. Elk ind kin ja t begun van wat nijs wezen….. Dus: Stekker mout der in!

t Pproject 'Stekker der oet' is mede meugelk moakt deur:  
Het Huis van de Groninger Cultuur
Stichting  H.S.Kammingafonds  
Kunstraad Groningen
Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf MAST

 22 meert 2013
Toal- en laidjesfestival
In
aniseren wie n oavend mit muziek en zang deur studenten van dizze school. Zai brengen n mingelmous van Grunneger en aandertoalege laidjes dij soms ook nog zulf schreven binnen. De laidjes worden ofwisseld mit verhoalen en gedichten deur Nelleke Buzeman, Ina Rozema en Rieko Kuipers. Wieder worden biedroagen levert deur Alies Oppentocht (interviews en presentoatsie) en Jan Henk de Groot (zang).

9 en 10 feberwoarie 2013
Theatergroep Waark speult t stuk ‘Haardloper Huzengoa’.
Huzengoa was in t begun van de veurege aaiw even n bekende haardloper. Ondanks dat e verschaaidend records lopen het, is e loater volsloagen onbekend bleven. t Hoogtepunt van zien sportieve carrière duurde ook mor twij joar: 1915 en 1916. De journalist Job van Schaik het n biografie van Huzengoa schreven en Waark het der n theoaterstuk van moakt

.

 

Vrijdag 11 jannewoarie 2013
Nij-joarsverziede
Sietske Boonstra en Herman Hofstra van de Grunneger Sproak brengen t wereldberoemde stuk 'Diner veur ain' (Dinner for one) van Laurie Wylie in n Grunneger vertoalen van Aaldrik Hovius. Het verhoal van juvver Sofie dij aal joar heur verjaordag viert mit heur vaste gasten dij schaand genog aalmoal al dood binnen. Heur hoesknecht mout doarom de rollen van heur gasten speulen.
Jan Henk de Groot verzörgt mit Paulien van de Wal n muzikoal optreden. Noa Engelstoalege successen schrift Jan Henk nou ook in d´aigen toal. Bekind binnen o.a. zien nummers ´t Leste Laid´ en ´Kielsterachterweg´. Dit seizoen toert De Groot deur de noordelke pervinzies mit zien laidjesprogrammoa ´Terug noar de stamtoavel´ en in oktober is zien nije album ´RIFF´ presentaaierd.
Fieke Gosselaar het mit het veurdroagen van n aantal aigen gedichtenJan Glas vervangen dij deur zaikte verhinderd was.

 

 

 zotterdag 15 december 2012
Toneeloavond
 Weer ais n olderwets oavondvullend bliedspul. Noa n aantal ainakters en monologen verzörgt toneelvereniging Het Centrum oet Muzzelknoal  n gastoptreden mit t stuk ‘Albert & Alfred’ van Carl Slotboom. n Stuk vol komische verwikkelns rond Albert dij besloten het n moal goud oet de kedde te goan in Paries.

zundagmiddag 18 november 2012
Presentoatsies
De stukken dij speuld worden binnen t resultoat van n speltraining dij n aantal speulers de oflopen zummer volgd hebben bie regisseur/docent Gerard Nijenboer. Doul van de training was de individuele spelkwaliteit te verbetern en daardeur nog meer plezaaier te beleven aan t toneelspeulen. Kozen is doarom veur körde stukken mit n klaine bezetten dij veul meugelkheden baiden veur ingeleefd spel. Speuld worden ‘Kwelling’ van Herman Heijermans (Harma Ganzeveld en Tjerk Heikens), ‘Verveling’ook van Heijermans (Debbie Kerkhof), ‘Vissen’ van en deur Hetty Rats en ‘Kees’ van Martine Bijl (Siska van der Boom).

Vrijdag 2 november 2012
Grunneger oavend
De theatergroep StageMates oet Slochteren speult n Grunneger bewaarken van‘De beer’ van Tsjechov. Piet de Vries oet Tolbert, winnoar van de vertoalwedstrijd ‘t Schierste verhoal van t Westerkwartier’ vertelt zien winnende verhoal ‘Voldoening’ en de Grunneger Sproak speult zulf t stuk ‘Keunegin komt’ van Cocky van Bockhoven. Stuk voor stuk pronkjewailtjes in de Grunneger toal.

zotterdag 22 september 2012
Open hoes / Noaberdag
De dag woarop landelk Burendag holden word, organiseert de Grunneger Sproak n Open hoes annex Noaberdag van 14.00 uur tot 17.00 uur. De theatergroep van de Grunneger Sproak speult n poar körde stukjes en bandjes en singer songwriters zörgen veur gezellege muziek.